CALENDAR:

Etapa de reinscrieri  20 – 24 mai 2024

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa finalizarea etapei de reinscrieri  – 24 mai 2024, ora 14,00

Etapa I din cadrul procesului de inscrieri – 27 mai – 14 iunie 2024

27—31 mai 2024 (colectare cereri)

3—5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)

6—10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)

11—12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia optiune)

Copiii sunt inscrisi in aceasta etapa, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate, in limita locurilor din planul de scolarizare aprobat, dupa incheierea etapei de reinscrieri.

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa prima etapa de inscrieri – 14 iunie 2024, ora 14.00

Etapa a II-a din cadrul procesului de inscrieri  17 iunie – 5 iulie 2024

17—21 iunie 2024 (colectare cereri)

24—26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)

27 iunie—1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)

2—4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia optiune)

In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor, pe locurile libere ramase in urma derularii primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate in noile cereri de inscriere depuse.

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa a doua etapa de inscrieri – 5 iulie 2024, ora 14,00

Etapa de ajustari   19 – 29 august 2024

In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor care nu au fost inscrisi in primele doua etape din lipsa de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele doua etape, pe locurile ramase libere in urma derularii celei de-a doua etape a inscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB si pe baza dosarelor depuse de parinti la inspectoratul scolar. La aceasta etapa au acces urmatoarele categorii de copii:

– copiii care au ramas nerepartizati dupa derularea celor doua etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani si de 5 ani;

– copiii care au solicitat inscrierea in clasa pregatitoare din invatamantul primar si nu au fost admisi ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;

– copiii de peste 2 ani care solicita inscrierea in invatamantul prescolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (1), lit.b) din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa etapa de ajustari  – 30 august 2024, ora 14.00

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
  b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
  c) părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;
 2. d) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal;
  e) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă următoarele documente:

 1. a) fișa medicală cu vaccinurile și adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
  b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Criteriile generale de departajare:

 1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar
 2. b) domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 6. f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 7. g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 8. h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Link util: http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/invatamant-prescolar/inscriere-educatie-timpurie-anteprescolar-prescolar-in-anul-scolar-2024-2025