Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017

Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre:
•semestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017),
•semestrul al II-lea (13 februarie 2017 – 16 iunie 2017).

Cursurile anului şcolar 2016-2017 încep luni, 12 septembrie.

Vacanţele elevilor sunt programate astfel:
•vacanţa de iarnă (24 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017),
•vacanţă intersemestrială (4 -12 februarie 2017),
•vacanţa de primăvară (19 – 30 aprilie 2017),
•vacanţa de vară (17 iunie – 10 septembrie 2017).

Situații specifice:
•În săptămâna 29 octombrie – 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
•Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 9 iunie 2017.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Astfel, în funcţie de ciclurile de învăţământ şcolarizate, unităţile de învăţământ pot opta pentru unul dintre următoarele segmente:

Învăţământul preşcolar şi primar
•21 noiembrie – 2 decembrie 2016,
•27 februarie – 31 martie 2017,
•15 mai – 9 iunie 2017 ,

Învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal
•17 octombrie – 2 decembrie 2016,
•27 februarie – 31 martie 2017,
•15 mai – 9 iunie 2017.